En moderne uddannelse, der med respekten for de gamle teknikker, der er overført gennem generationer og nu tilføres nutidens sprog og pædagogik, således at undervisningen møder det enkelte menneskes behov.
En holistisk uddannelse, der samler alt det, du har lært, og tilføjer yoga, som er kittet, der får alting til at hænge sammen. Du vil styrke dine kompetencer inden for alle livets emner, og du vil synliggøre dine egne ressourcer og indre unikke potentialer samt åbne til en dybere kontakt med livets større sammenhænge og dermed den kraft og visdom, der kan vokse midt i dagligdagens også ganske almindelige gøremål, således at misforståelser undgås i større grad.
En hjertelig uddannelse, der henvender sig til dig, fordi du er kommet til et sted i dit liv, hvor du er mere interesseret i at slippe noget frem for at samle mere til dig, og fordi du ser det som et privilegium at give andre mennesker redskaber til at hjælpe sig selv.
En sund uddannelse, der renser dig i kroppen, tanken, hjertet og i din handling. En uddannelse, der opfordrer dig til at slippe det usunde og bevæge dig mod det sunde i alle aspekter i livet.
En universel uddannelse, hvor du kan være med den alder, nationalitet og religiøse tro, du har, og samtidig kunne undervise hvilken som helst alder, nationalitet og religion, hvor som helst på planeten.
En værdig uddannelse, hvor du vil blive afholdt og respekteret for din undervisning, og hvor du vil kunne møde dejlige mennesker fra alle områder i samfundet.
En kropslig uddannelse, der vil give dig en større forståelse af din krop som et lille univers af samlevende organer og kirtler og kredsløb i et felt af energi.
En indsigtsfuld uddannelse, der vil give dig en grundlæggende viden om dig selv samt indsigt i yogaens forskellige indfaldsvinkler og disses udførelse i undervisningssammenhænge.


Uddannelsen igangsættes hvert år i starten af september. 
Optagelse på uddannelsen sker efter samtale med og godkendelse af Yoga Skolens leder.
Forud for uddannelsen anbefales det, at du deltager på nogle af Yoga Skolens yogahold, for at vurdere dine motiver og dit engagement med henblik på en intensiv uddannelse.
Fra uddannelsens start handler det om at skaffe dig erfaringer med teknikker og metoder og personlig udvikling. Studiet er intensivt og kræver stort engagement.
Der lægges vægt på, at du fordyber dig i din personlige udvikling samt tidligt selv prøver dine evner af i den praktiske undervisningssituation ved at undervise små grupper af venner, arbejdskolleger eller andre grupper, når chancen byder sig.
Der gives få gange opgaver til besvarelse, både mundtligt og skriftligt.  Du vil som afslutning blive eksamineret, og endeligt få udleveret et diplom som uddannet yogalærer i Hatha, YogaINmotion og Mindfulness  - for Begyndere og for Fortsættere.
Der er ingen fast garanti for, at uddannelsen er fuldendt efter deltagelse i uddannelsen. Skolen udsteder et diplom til dig som yogalærer ud fra en vurdering af, om du besidder tilstrækkelig indsigt og praktisk formåen til at påtage dig et selvstændigt undervisningsansvar.
Ifald du afbryder uddannelsen forud for denne vurdering samt diplom, anses du for ukvalificeret til undervisning.

Dine lærere

Søren Rasmussen 

vil være den du møder oftest. Søren er skaberen af Yoga Skolen i Helsingør. Han har uddannet sig siden 1983. Han er lærer i Hatha Yoga fra Helsingør Yoga Center, Vini/Svastha Yoga fra A.G. Mohan, og Intermediate Teacher Training i The Dynamic Yoga Teaching Method hos Godfrey Devereux, og Yin Yoga ved Erin Fleming. Uddannet Yoga Terapeut fra A.G. Mohan samt Timothy McCall samt Peter Herznak. QBL-terapeut hos Mary Stewart samt 2½ års efteruddannelse i Holistisk Kropsorienteret Psykoterapi hos Peter Kofoed. 350 timers uddannelse i Anatomi, Fysiologi, Sygdomslære og Bevægelære hos Ole Købke. Samt en god del kurser hos mange forskellige yogalærere. Og det er det bedste af det bedste, som Søren trækker frem og giver videre på denne intense uddannelse.

Sørens medlærere, vil af og til overtage undervisningen på uddannelsen. De er i løbet af mange års praksis blevet yderst kompetente og stilsikre yogalærere, og de vil komme hver især med deres vinkel på uddannelsen, således at du med dem som rollemodeller, kan inspireres til at skabe din egen træning, og blive den bedste yogalærer, du kan.

 

Iben Rasmussen

På Yoga Skolens uddannelse, inviteres Iben til at give os en uddannelse i Restorativ Yoga, der er hendes særkende og speciale. Udover denne korte uddannelse underviser Iben af og til i Hatha Yoga samt i stresshåndtering på yogauddannelsen.

Iben er eksamineret yogalærer fra Dansk Yogas læreruddannelse 2006-2008. Iben har siden 2010 været fast underviser på Dansk Yogas læreruddannelse hos Yoga i Valby der også er yogacentret hun grundlagde samme år. Al undervisning er baseret på ovenstående fundament med masser af hensyntagende undervisning, tilsat elementer af Restorative yoga og blide dynamiske flow. Erfaringen fra tusindvis af yogaklasser og trofaste elever gennem 13 år fører yogarejsen videre til individuelle forløb med 1-1 undervisning og yogaterapien i centrum.

Forudsætninger for optagelse på uddannelsen
Du skal have et afbalanceret forhold til stimulanser som alkohol, tobak o.a.
Hvis du medicineres p.g.a. psykiske forstyrrelser, kan du gerne blive optaget på uddannelsen, hvis du sideløbende med kan dokumentere, at du regelmæssigt går I behandling hos en kropsorienteret psykoterapeut.
Hvis du går i behandling for fysiske gener, skal din behandler kunne sige god for din deltagelse på uddannelsen.

Undervisningssted
Undervisningens foregår i Yoga Skolens lokaler på Fabriksvej 10, 3000 Helsingør

Diplom
Efter gennemførelse af de normerede timers uddannelse samt et godkendt eksamineret undervisningsforløb og en tilkendegivelse af dine evner, vil du få udstedt et diplom fra Yoga Skolen.

Betaling
Betalingen foregår altid forud. Et startbeløb sikrer dig deltagelse på uddannelsen. Beløbet indbetales med dit navn til Danske Bank på regnr. 3163  kontonr 4688160987. Ifald du afbryder uddannelsen, mister du det indbetalte beløb. Info om indbetaling af restbeløb vil fremgå af tilmeldingsaftale. Individuel betalingsordning kan evt. arrangeres.
I prisen indgår deltagelse på samtlige yogahold på Yoga Skolens ugeskema samt alt materiale og bøger.
Derudover gives tilbud om halv pris på feriekurser o.a. med Søren, imens uddannelsen foregår.
Udgifter til transport, overnatning og mad på det obligatoriske internatkursus indgår ikke i de angivne priser.

Back-up og Feedback for livstid
Der vil for at støtte dig undervejs i uddannelsen, og som nyuddannet såvel som erfaren tilbydes feedback og back-up til din egen proces som lærer og menneske, fra dag 1 og resten af livet.

Som en fortsættelse efter Mesterlære, uddannes du over 200 timer, stille og roligt over et år. Du forventes at have egne hold i gang, og der opfordres til at invitere prøvekaniner til afprøvelse af din terapeutiske kunnen undervejs. Du lærer om inflammation, skader og ømhed og sygdomme, og holistisk anatomi/fysiologi, og du lærer at imødekomme dem med Yogaens redskaber, såsom asana, ullola, vinyasa, pranayama, pranavidya, abstrahering, koncentration, mindfulness, meditation, mantra, bøn, tilgivelse. Du lærer pædagogik og terapeutisk etik. Der indgår en større skriftlig/praktisk opgave på denne uddannelse. Der indgår supervision fra din lærer.
Efter denne uddannelse vil du kunne have din egen praksis som Yoga Terapeut.

 

 

Som en naturlig videreuddannelse inden for yoga, inviteres til 200 timer Mesterlære, stille og roligt over et år. Her kommer du til at skærpe din egen-træning, din sadhana, med alt det du har lært og optaget. Samtidig tilføres der ny viden og ekstra dybde, og du får trænet og trænet, indtil du mestrer alt det du har lært. Der indgår en større skriftlig/praktisk opgave på denne uddannelse. Efter denne uddannelse vil du kunne mestre at leve som Storbyyogi.